Ziyaretçi defteri

KÖYÜNÜ SEVEN HERKESİ BU YAZIYI OKUMAYA DAVET EDİYORUM

ULUMELAN KÖYÜ ADINA | 23.06.2012

Köyümüzün birlik ve beraberliği açısından Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimizin önemi büyüktür. Bu nedenle derneklerimize üye olma konusunda çevremizdeki köylülerimizi uyarmalıyız. Derneklere üye olma bilincini en başta bizler çocuklarımıza aşılamalıyız. Yeni evlenen genç kardeşlerimizi zaman geçirmeden derneklere üye olmaları konusunda anne,babaları yani büyükleri tarafından uyarılmalıdır. Ankara-İstanbul'da ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin derneklere maddi ve manevi olarak destek olma konusunda bir yarış içinde olmalarının önemi büyüktür. Köylülerimizin çoğunluğu Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamakta ve geçim telaşesinden birbirlerini görememektedir. Köylülerimiz ancak birbirlerini düğün,bayramlarda tesadüfen bir işleri yoksa, gelirlerse ancak görebilmektedirler. Köylülerimiz arasında her geçen gün akrabalık ilişkileri zayıflamaktatadır. Akrabalar birbirlerini unutmuş, birbirlerine mal davası yüzünden düşman, barışık olanlar da ancak bir işleri olduğunda birlirlerine gitmektedirler. Bu nedenle gün geçtikçe önemi artan bir konu da Ankara - İstanbul'da yaşayan köylülerimizi bir araya getirecek, yeni yetişen geç nesli bir araya getirip, tanışıp kaynaştıracak, derneklerimizin öncülüğünde kafeterya, lokal gibi köylülerimizi bir araya geleceği yerlerin açılması, maddi yönden derneklerimize bir gelir kazandıracak, diğer taraftan köylülerimizin birlik ve beraberliğine çok büyük bir katkı sağlayacağı için yapılması gereken işlerin başında gelmektedir. Hafta sonlarında ve günlerin uzun olduğu yaz günlerinde köylülerimizi bir araya gelebileceği bu yerlerin derneklerimiz öncülüğünde açılması köylülerimizin bunun öneminin bilincinde olarak, maddi ve manevi desteklerini esirğemeden ellerinden gelen fedakarlığı göstermeleri sayesinde başarılacak, yapılması gereken en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu vesile ile bu konunun önemini bir kez daha hatırlatarak, bu çalışmaya destek verecek köylülerimizi şimdiden canı gönülden kutlarım.

PİŞMİŞ AŞA SU KATILMIŞTIR KEŞKEK ŞENLİĞİ REZALETİNDE

ULUMELAN KÖYÜ ADINA | 23.06.2012

İstanbul'da yeni kurulan dernek yönetimi uzun zaman önce dernek sitesinden köyümüzde keşkek şenliği düzenleneceğini duyurdu fakat Keşkek şenliğe kısa bir zaman kala İstanbul dernek yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı. Köyümüzde düzenlenecek keşkek şenliğinin yani eğlencesinini yapılmayacağı sadece Mevlit okunacak olarak açıklanmıştır. Bu organizasyonu yapan arkadaşların ilk açıklamaları ile son açıklamaları arasındaki çelişkiyi anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbulda kurulan yeni dernek yönetimi bu yapılacak Keşkek Şenliği organizasyonu sınavından sınıfta kalmıştır. Bu yapılacak Keşkek Şenliği eğlencesini asıl amacı dışına çıkaran, eline yüzüne bulaştıran, bu eğlencenin asıl amacından saptıran, baltalayan arkadaşlara ne desek az gelir. Ulumelanlı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Fakat bu bilinç içinde olmayan köylülerimizin olması beni son derece üzmektedir. Laf ebeliğine gelince mangalda kül bırakmayan verdiği sözün arkasında durmayan, eğlence yapılacak diye köylülerimizi kandıran köylülürimizin olduğunu görmek üzüntü vericidir. İstanbul'da dernek yönetiminin Keşkek Şenliği düzenlemeye güçleri yetmiyorsa neden böyle bir işe başladılar anlam veremiyorum. Böyle bir organizasyonu yapamayacaklarsa niçin aylar önce dernek sitesinden Keşkek Şenliği düzenlenecek duyurusunu yayınladılar ve tarihini açıkladılar bu Keşkek Şenliği duyurusuna inanarak 07.07.2012 tarihinde köyümüze gelecek köylülerimiz eğlence yerine Mevlit'le karşılaşınca hayal kırıklığına uğrayacakları kuşkusuzdur. Kimler keşkek şenliğine gelecek köylülerimize bunun açıklamasını yapacak merak ediyorum.

GENEL KURUL KUTLAMA MESAJI

Fazlı | 23.12.2011

Ulumelan-Belenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğinin 1'inci genel kurulu ulumelanlılara hayırlı olsun, İstanbul'daki köylülerimizi bu genel vesilesi ile kutluyorum. Köyümüz için büyük ödem taşıyan Ankara-İstanbul'daki dernekleri yaşatmak köyümüzün birlik ve beraberliği açısından önemi büyüktür. Bu derneklerin köyümüz ve köylümüze yaptığı hizmetler sürdüğü müddetçe köyümüz insanları birbirine kenetlenip, birlik ve beraberlik içinde olacaktır. Köyünü seven ve köyüne değer veren herkesin dernek yönetimine gerekli maddi ve manevi desteği vermesi ve yapılacak genel kurulda İstanbul'da yaşayan köylülerimizin büyük bir çoğunlukla genel kurula katılmalarını köyümüzün derneğine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Köyümüz ve köylülerimiz için genel kurulun çok büyük bir katılımla geçmesi en büyük temennimiz olacaktır. Tekrar yeni yapılacak genel kurulun hayırlı olması dileklerimle genel kurula katılacak tüm köylülerimizi şimdiden tebrik ediyorum. saygılarımla

Kurban Bayramı Tebriki

Fazlı | 05.11.2011

İslam aleminin ve Ulumelanlıların Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu, başarılı daha nice bayramlara kavuşmanızı niyaz eder, her gününüzün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ederim.

ULUMELAN YİĞİTLERİYLE ANILIR

ULUMELAN | 26.09.2011

Ulumelan'lı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Ulumelan'lı olarak tarihten gelen, atalarımızın bizlere bıraktığı değerlerimize yani geçmişimize sahip çıkmalıyız. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğinden emin olamaz, bu ata sözünü kendimize rehber edinmeliyiz. Atalarımızın bize emanet ettiği Ulumelan Köyü ve değerlerini bizde, yeni yetişen genç nesle emanet edeceğimizi düşünerek, yeni yetişen nesli yani çocuklarımızı bu emanete sahip çıkacak şekilde yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Ulumelan'lı olmanın önemini ve köyümüzün değerlerini genç nesle öğretmeliyiz. Ulumelan'lı olmanın önemini ve değerini bilen ne kadar genç nesil yetiştirirsek, bu yetişen genç nesiller,köyüne ve köyünün değerlerine sahip çıkar. Ulumelan'ın namına geçmişten günümüze gelen şanına gölge düşürmeden, yürekli yiğit insanların diyarı olan köyümüze sahip çıkmalıyız. Yiğit, yürekli insanlarıyla ünlü köyümüzü asırlar boyu bu şanına yakışır şekilde, atalarımızın bize bıraktığı şekilde bizlerde gençlere bırakabilirsek ne mutlu bezlere, yiğitlik lafla olmaz yürek ister, atalarımızın yiğitliğine gölge düşürmeden Ulumelan şanına yakışır şekilde davranmaya, köyümüze ve köyümüzün değerlerine sahip çıkmak en büyük amacımız olmalıdır.

ULUMELAN'LI OLMAK ÖZVERİ İSTER

ALİ | 24.09.2011

Ulumelan'lı olmanın önemini biliyor muyuz? diye kendi kendime soruyorum fakat ne yazık ki Ulumelan'lı olmanın önemini ve değerini bu zamana kadar hiç bir zaman bilemedik, bu yüzden köyümüz için gerekli olan birlik ve beraberlik içinde köyümüz için çok önem taşıyan projeleri gerçekleştirmek için bütün köylülerimiz el ele vereceği yerde, bu yapılacak çalışmaların yapılmaması, projelerin gerçekleşmemesi için bazı köylülerimiz bu işlere destek olacağı yerde köstek olmuşlardır.. Köyümüz adına birlik ve beraberlik içinde, köyümüz için yapılması gereken işlerde her zaman el ele vererek zorlukların üstesinden gelebiliriz. Fakat ne yazık ki Ulumelan'lı olmanın bilincinde olmayan bazı köylülerimiz köyümüz için yapılan faaliyetlerde her zaman yapılan işlere destek olacağı yerde, bu işlerin yapılmaması, gerçekleştirilmemesi için ellerinden gelen güçlükleri çıkarmaktadırlar. Ulumelan'lı olmak özveri ister ne yazık ki bazı köylülerimiz bu özveriden, ve köyü için yapılan işlerden bir türlü hoşnut olmamışlardır. Yıllar yılı köyümüz için yapılan çok güzel işlerde Ulumelan'lı olma bilincinde olmayan bu köylülerimiz, köyü için yapılan faaliyetleri yapan kişileri çekemediğinden, ya da köyü için yapılan işleri yapan arkadaşlara destek olacağı yerde kara çalmaktan dahi çekinmemişlerdir. Ulumelan'lı olmak insan olmaktır. Ulumelan'lı olmak köyüne köyünün insanlarına değer vermektir. Ulumelan'lı olmak köyü için, kim faydalı işler yaparsa, bu yapılan işlere el birliği gönül birliği içinde destek olmaktır. Ulumelan'lı olmak bilincinde olmak, köyüne ve köyünün insanına değer vermek demektir. Ulumelan'lı olmak, köyünün değerlerine sahip çıkmak, köyü için yapılan ve yapılacak her türlü faaliyete destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak köyünün insanının arkasından konuşmamak, yani dedikodusunu yapmamak ve köyünün insanını başka insanların yanında kötülememek demektir. Ulumelan'lı olmak demek, köyü için Ankara - İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Ulumelan'lı köyü derneklerine maddi ve manevi destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak, köyümüzün birlik ve beraberliği için çok önemli bir yeri olan derneklerimize üye aidatlarımızı zamanında ulaştırmak ve dernek yönetiminin aramasına veya kapımıza gelmesine fırsat vermeden bu görevimizi yerine getirmek demektir. Ulumelan'lı olmak, köyü için hangi köylümüz olursa olsun yararlı bir iş yapacaksa, elimizden gelen maddi ve manevi desteği yapmak demektir. Ulumelan'lı olmak demek köyü için bu zamana kadar yapılmamış ve yapılması gereken işlere ve projelere destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak demek yeni yetişen genç nesle Ulumelan'lı olma bilincini aşılamak demektir.

ULUMELAN VEYA MELANLI OLMAK NE KADAR ÖNEMLİDİR?

METE | 21.09.2011

Ulumelan veya Melanlı olmanın önemi nedir diye kendi kendime soruyorum. Köyümüz insanları arasında bazılarının dilinde bu iki kelime dolaşıyor. Köyümüzden bazı arkadaşlar bu siteden ve diğer sitelerden köyümüz için bir çok yazılar yazmış, bu yazılanlar köyümüzün gerçekleri bu yazıları yazan arkadaşların ellerine sağlık çok güzel konulara değinmiş, yazılanların hepsi köyümüz gerçeklerini yansıtıyor. Bu yazılan yazıları okudukça köyümüz insanını gözümde canlandırdım. Ulumelanlı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Fakat bu ayrıcalığın farkında olmayan ve ayrıcalığın değerini bilip ona göre davranmayan köyümüzde bir çok eşimiz ve dostumuz var, Ulumelanlı olmak demek önce insan olmak demektir. Melanlı olmak demek insanlara değer vermek demektir. Ulumelanlı olmak demek, insanların haklarına saygılı olmak demektir. Melanlı olmak, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamak demektir. Ulumelanlı olmak, insanların arkasından konuşmamak, insanların dedikodusunu yapmamak demektir. Ulumelanlı olmak demek insanları sevip saymak demektir. Daha çok şey sayabiliriz Ulumelanlı veya Melanlı olmak hakkında soruyorum köylülerimize acaba kaçımız Ulumelanlı veya Melanlıyız, hangi köylümüz Melanlı veya Ulumelanlı olmayı hak ediyor buna siz karar verin

ULUMELAN KÖYÜ DERNEKLERİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUYUZ?

Metin | 18.09.2011

Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da faaliyetlerine sürdüren derneklerimize yetirince katkıda bulunabiliyormuyuz? Köyümüz yararına, köylülerimize ve köyümüze hizmet için kurulmuş bu derneklerimize, köylülerimizden kaçımız üye aidatlarımızı bankaya veya dernek yönetimine ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Dernek yönetiminin aramasına fırsat vermeden kimler üye aidatlarını bankaya veya dernek yönetimine ulaştırıyor veya dernek yönetiminin aramasına veya kapısına gelmesini bekliyor. Ulumelanlı olarak,dernek üye aidatlarının toplanması konusunda, dernek yönetimine yardımcı olma konusunda bu zamana kadar, duyarlı olamadık, her zaman dernek yönetiminin aramasını veya kapımıza gelmesini bekledik.Bu olumsuz durumdan kurturmak için, köylülerimizin dernek yönetimine aidatların ulaştırılması konusunda elimizden gelen gayreti göstermeleri gerekmektedir.Köyümüz ve bizlere hizmet için kurduğumuz, dernek yönetimine aidatların toplanması konusunda yardımcı olma alışkanlığı ve bilincinde olmalıyız. Toplanan paraların bizlere köyümüze hizmet için toplandığını unutmadan, dernek yönetimine üye aidatlarının ulaştırılması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Hiçbir zaman bananeci, nencil yaklaşımlar içinde olmamalıyız. Ahmet'in, Mehmet'in üye aidatlarını ödemesini beklemeden önce kendimiz birey olarak, aidat ödeme görevimizi yerine getirmeliyiz. Ulumelanlı olarak, köyümüzü seviyor, köyümüze gerçekten değer veriyorsak ve lafta değil özde, gerçekten köyümüz de birlik ve beraberlik içinde olmasını istiyorsak, Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimize gereken önemi ve desteği sağlamak için elimizden gelen her türlü maddi ve manevi gayreti göstereceğiz. Ulumelanlı olarak, hiçbir zaman şunu unutmayalım, derneklerimiz varsa bizler için, köyümüze hizmet için vardır. Ankara-İstanbul'daki derneklerimizin köyümüz adına daha güzel işler yapabilmesi için, bizim vereceğimiz üye aidatlarına ihtiyacı vardır. Derneklerimizin varlığını sürdürebilmesi Ulumelanlı olarak, hepimizin elimizden gelen her türlü maddi ve manevi katkıyı sağladığımız sürece olacaktır. Derneklere verilen aidatlar, her türlü maddi ve manevi katkılar köyümüze ve köylülerimize hizmet için kullanılacağını unutmadan, dernek yönetimlerine yardımcı olmak,Ulumelanlı olarak hepimizin görevidir.

ULUMELAN KÖYÜ DERNEKLERİNE NE KADAR ÖNEM VERİYORUZ?

ULUMELAN | 14.09.2011

Ulumelan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerine ne kadar katkı sağlıyoruz. Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da faaliyetlerine sürdüren derneklerimize yetirince katkıda bulunuyormuyuz? Köyümüz yararına, köylülerimize ve köyümüze hizmet için kurulmuş derneklerimize, dernek yönetiminin kapımıza gelmesine fırsat vermeden, köylülerimizden ne kadar kişi üye aidatlarını bankaya veya dernek yönetimine ulaştırmak için çaba harcıyor. Dernek yönetiminin aramasına fırsat vermeden kimler üye aidatlarını yatırıyor veya dernek yönetiminin uyarmasına veya kapısına gelmesini bekliyor. Ulumelanlı olarak, dernek yönetimine yardımcı olup, dernek yönetiminin kapımıza gelmesine veya aramasına fırsat vermeden hiçbir zaman dernek üye aidatlarımızı bankaya veya dernek yönetimine ulaştırmayı öğrenemedik. Ulumelanlı olarak bu durum köyümüzün adına yakışır bir durum değildir. Yıllardır Ankara'da faaliyetlerini yürüten derneğimiz yönetimine gelen arkadaşlara yardımcı olmak şöyle dursun elimizden gelen her türlü zorluğu çıkardık. Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimize her zaman elimizden gelen her türlü desteği yapmak, Ulumelanlı olarak köyümüz adına yakışır şekilde davranarak, dernek yönetimine elimizden gelen katkıyı yapmak, köyünü seven, köyüne değer veren hepimizin görevi olmalıdır. Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimiz köyümüze, köylülerimize hizmet için kurulduğuna göre, derneklerimize üye aidatlarımızı zamanında yatırmamak veya dernek yönetiminin aidatlarını ödemek için kapısına gelmesini beklemek, köyünü seven köyüne değer veren, birlik ve beraberlikten bahseden hiçbir köylümüze yakışır bir durum değildir. Ulumelanlı olarak, hiçbir zaman şunu unutmayalım, derneklerimiz varsa bizler için, köyümüze hizmet için vardır. Ankara-İstanbul'daki derneklerimizin köyümüz adına daha güzel işler yapabilmesi için bizim vereceğimiz üye aidatlarına ihtiyacı vardır. Derneklerimizin varlığını sürdürebilmesi için, Ulumelanlı olarak hepimiz elimizden gelen her türlü maddi ve manevi katkımızı, derneklerimize göstermeliyiz. Derneklere verilen maddi ve manevi katkılar köyümüze ve köylülerimize hizmet için döneceğini unutmadan, dernek yönetimine yardımcı olmak, üye aidatlarını zaman geçirmeden dernek yönetimine ulaştırmak Ulumelanlı olarak hepimizin görevidir.

HER ŞEY KÖYÜMÜZ İÇİN, KÖYÜMÜZ İÇİN NE YAPILSA AZDIR

ALİ | 13.09.2011

Ulumelan'lı olmak veya yeni adıyla, Belenli'li olmak gerçekten de bir ayrıcalıktır. Yazan arkadaşlar çok güzel konulara değinmiş, yazılan yazılardaki her şey ne yazık ki köyümüzün bir gerçeğidir. Ulumelan'lı olarak yıllar boyunca bu gerçekler hiçbir zaman dile dile getirilmekten devamlı kaçınıldı bu gerçekleri dile getiren yazan arkadaşı cesaretinden ötürü kutluyorum. Ulumelanlı olarak köyümüz açısından olumsuz bu durumdan köylülerimizin biran önce kurtulması hepimiz dahil en büyük temennimiz. Bir Ulumelanlı olarak dile getirilen, yazılan yazılardaki gerçeklerle yüzleşmemizin vakti geldi de geçiyor. Ben dahil köyümüzün insanlarının zaman geçirmeden kendilerine çeki düzen vermesi, her şeyden önce köyünün insanlarını kötüleme hastalığından bir an önce kendimizi kurtarıp, köyümüzün insanlarını başkalarının yanında kötülemekten, suçlamaktan kendimizi kurtarıp, önce kendimiz örnek ve iyi doğru bir insan olmalıyız. Kendimizi beğenme başka insanları, yani köyümüz insanını suçlama hastalığından kendimizi kurtarmalıyız. Köyümüz insanının diğer bir hastalığı hasetçilik, yani başka insanları çekememezlik hastalığı, Ahmet şunu almış, Mehmet şunu almış, deyip onu bunu çekiştirme, köyümüz insanının maddi yönden refah içinde olmasını çekemeyen, bunun dedikodusunu yapmak çok yanlış, köyümüz insanlarının maddi bakımdan iyi bir seviyeye gelmesi köylülerimizi sevindireceği yerde, maddi bakımdan evi arabası olan insanları çekememek dedikodusunu yapmak çok yanlış ahmet'in arabası var parayı nereden bulmuş, nasıl almış demek, dedikodusunu yapmak çok yanlış ve çok çirkin bir davranış, köyümüz insanının aldıkları ve yaptıkları ile gurur duyacağımız yerde, köyümüz insanını çekememek, dedikodusunu yapmak hiç kimseye hiç bir şey kazandırmaz, çok şey kaybettirir. Aynı şeyi bir başkası da sizin çocuklarınız, yakınlarınız için söylediğinde siz nasıl karşılarsınız. Zaman geçirmeden Ulumelan'lılar olarak, her zaman kendimizi doğru insan olarak görme ve her zaman köyümüzdeki başka insanları kötüleme hastalığından ve çekemezlik, insanlarımızın dedikodusunu yapma hastalığından ne zaman kurtulursak gerçek Ulumelan'lı oluruz.

1 | 2 >>

Yeni yorum


ÇANKIRI-BAYRAMÖREN-ULU MELAN BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ